Akty prawne


USTAWA PRAWO O NOTARIACIE   -   (Dz.U. Nr 22, poz. 91) z dnia 14 lutego 1991 r.

tekst jednolity z dnia 30 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 369)
tekst jednolity z dnia 14 października 2008 r. (Dz.U. Nr 189, poz. 1158)
(brzmienie od 2009-10-22)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ   -   (Dz.U. Nr 148, poz. 1564) z dnia 28 czerwca 2004 r.

(brzmienie od 2008-10-02)


USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH   -   (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) z dnia 28 lipca 2005 r.

(brzmienie od 2010-01-01)


USTAWA O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH   -   (Dz.U. Nr 86, poz. 959) z dnia 9 września 2000 r.

tekst jednolity z dnia 3 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 399)
tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450)
(brzmienie od 2009-10-21)


USTAWA O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN   -   (Dz.U. Nr 45, poz. 207) z dnia 28 lipca 1983 r.

tekst jednolity z dnia 7 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 89)
tekst jednolity z dnia 3 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1514)
tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 768)
(brzmienie pierwotne od 2009-06-17)Notariusz Urszula Kostulska © 2009-2010. Realizacja - Web Project Gorzów Wlkp.