Wykaz czynności notarialnych

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
Notariusz dokonuje nastpujących czynności:
 • sporządza akty notarialne
 • sporządza poświadczenia
 • dostarcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza protokoły dziedziczenia
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
Notariusz Urszula Kostulska © 2009-2010. Realizacja - Web Project Gorzów Wlkp.